Burgemeester tilt zware lasten in opdracht van Prins Sammy

Burgemeester tilt zware lasten in opdracht van Prins Sammy

De prins gaf zaterdag tijdens de machtsoverdracht aan burgemeester Tania De Jonge een opdracht, die ze moest uitvoeren tijdens de dinsdagsmarkt. Aldus geschiedde dinsdag 13 februari, ter hoogte van het wortelmanneken.

Prins Sammy is zelf nog reuzendrager geweest en heeft veel respect voor dit Ninoofs erfgoed, dat de VVV-Ninove in ere houdt. Daarom was zijn opdracht voor de burgemeester om met een reus een dansje te doen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.

Politici zijn het doorgaans gewend om zware lasten op hun schouders te nemen, althans figuurlijk. Nu was het letterlijk een zware last om dragen.

Om haar taak wat te verlichten had de burgemeester de hulp ingeschakeld van schepen voor evenementen Marc Torrekens.

Ze hadden de keuze uit 3 exemplaren. Reus Bockstael was de grootste en duidelijk wat te hoog gegrepen voor de niet geoefende reuzendragers. Maar toch waagde Marc Torrekens zich eraan en er kon zelfs een dansje af. Ook prins Sammy gaf een dans met reus Boxtael voor het opgedaagde publiek.

Geeraard is het kindje van Doeken en Doeka; iets kleiner maar nog steeds vrij zwaar. Hiermee kon burgemeester Tania De Jonge vrij vlot dansen.

Tenslotte was er nog de ezel Mandus, die als enige reus op wielen staat. Dit lukte dus perfect, tot grote hilariteit van de marktbezoekers.

Opdracht geslaagd en dus tijd om samen met de marktgangers te genieten van een lekkere Witkap, hen aangeboden door de Koninklijke Karnavalraad.

Foto’s Hilde B

2560 1707 Carnaval Ninove